Po spotkaniu z pisarką Magdaleną Kozłowską
Grupa chętnych uczniów wybrała się z nauczycielami na spotkanie z autorką Zupy z jeża Magdaleną Kozłowską, które odbyło się w Bibliotece Mariackiej w Gdańsku. W większości uczestnikami tego spotkania byli uczniowie, którzy biorą udział w Maratonie Czytelniczym. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa pomorskiego, a jest ich już ponad 3000, w tym 12 gimnazjalistów z naszej szkoły. Regulamin maratonu mówi o przeczytaniu jednej lektury na miesiąc, wskazanej przez organizatora. Maratończycy zmierzyli się również z Zupą z jeża.
Książka opowiada o obyczajach Romów polskich. Autorka w swojej powieści sięga do historii ich życia, przybliżając również temat mordowania ludności cygańskiej w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Tematyka, którą podjęła w książce i rozwinęła w czasie spotkania, okazała się trafna, młodzież zainteresowała się tematem i podjęła ożywioną dyskusję z panią Magdaleną Kozłowską. Było wiele pytań, wspólnych wyjaśnień kwestii życia ludności cygańskiej w Polsce. Pisarka odwołała się do własnych doświadczeń z pobytu w Kowarach, gdzie mieszka około 500 osób pochodzenia cygańskiego. Życie wśród nich dało jej impuls do tematu powieści.
Spotkanie zorganizowali nauczyciele bibliotekarze: Grażyna Czechowska i Joanna Giezek.
Grażyna Czechowska