Biblioteczny konkurs na czytanie Henryka Sienkiewicza
Klasy pierwsze rozpoczęły czytanie powieści Henryka Sienkiewicza. Wybór autora nie był przypadkowy, ponieważ 18 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.
...Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach - przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości...
Wyjątkowa interpretację Krzyżaków z użyciem ciekawych rekwizytów przedstawili uczniowie z klasy Ia w składzie:
Natalia Socha
Stanisław Piskorski
Dawid Miotk
Mateusz Kminikowski
Weronika Półrolniczak
Julia Rutkowska
Kacper Juc

Uczniowie mieli możliwość ponownej prezentacji wybranego fragmentu podczas Dnia Otwartego Szkoły, który odbył się w 12.05.16r.
Uczniów przygotowały dwie nauczycielki: Aleksandra Łapa i Janina Kozyra.
Autorka artykułu: Grażyna Czechowska
Zdjęcia