NOWE KOMPUTERY W BIBLIOTECE DZIĘKI RADZIE RODZICÓW
Dziękujemy Radzie Rodziców, która działała w naszej szkole w roku 2011/2012 pod przewodnictwem Pani Marzeny Zabłońskiej za zakup komputerów do biblioteki. Dzięki pozytywnej decyzji podjętej przez Radę Rodziców i osobistemu zaangażowaniu Pani Przewodniczącej możemy cieszyć się z tak cennego dla nas sprzętu komputerowego i wykorzystywać go do bieżących potrzeb uczniów i nauczycieli.