RADA RODZICÓW
Rok szkolnym 2020/2021
Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: Wiesław Pałka
Zastępca: Agnieszka Rąbca
Skarbnik: Agnieszka Tusk
Sekretarz: Krystyna Maderska
Rok szkolnym 2018/2019
Projekt progranu wychowawczo-profilaktycznego 2018/2019
Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 11 września 2018 r.(wtorek) o godzinie 1845
w świetlicy szkolnej.Rok szkolnym 2017/2018
Progran wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018
Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 27 września 2017 r.(środa) o godzinie 1700
w świetlicy szkolnej.Rok szkolnym 2016/2017
Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 13 września 2016r.(wtorek) o godzinie 1830
w świetlicy szkolnej.

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się projekty Programu Wychowawczego i Profilaktyki. Wszystkie uwagi proszę przesyłać na adres magda050@wp.pl.
Terminy zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017
Rok szkolnym 2015/2016
Terminy zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2015/2016
Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 20 stycznia 2016r.(środa) o godzinie 1700

Program Wychowawczy
Program Profilaktyki
Rok szkolnym 2014/2015

Skład Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Magdalena Gołębiewska
Zastępca: Sabina Zemke
Skarbnik: Mariola Gruchała
Sekretarz: Małgorzata Wicka
Komisja rewizyjna:
Waldemar Kucza
Elżbieta Wojtalewicz
Lidia Kalkowska
Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna. Rodzice na początku roku szkolnego deklarują jej wysokość.
Wpłaty można dokonać na konto:09 8309 0000 0079 5082 3000 0010

Terminy wywiadówek dla rodziców w roku szkolny 2014/2015
Rok szkolnym 2013/2014

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący - Magdalena Gołębiewska
Zastępca Przewodniczacego - Mariola Gruchała
Sekretarz - Wioletta Kędzierska
Skarbnik - Beata Wadecka
Członkowie Komisji Rewizyjnej- Dorota Gliniecka, Waldemar Kucza, Dariusz Wicki
Składka na Radę Rodziców jest dobrowolna. Rodzice na początku roku szkolnego deklarują jej wysokość. Wpłaty można dokonać na konto: NORDEA BANK POLSKI S.A ODDZIAŁ W ŻUKOWIE 131440 1013 0000 0000 1127 1219
Regulamin Rady Rodziców - projekt.
Wszystkie propozycje zmian w regulaminie proszę zgłaszać do 15 grudnia 2013 r. do:
Przewodniczącej RR - Pani Magdaleny Gołębiewskiej - magda050@op.pl
Pana Waldemara Kuczy - waldemarkucza@wp.pl