PUBLIKACJE NAUCZYCIELI
Karty pracy dla uczniów z dysleksją - mgr Justyna Juńska-Nacel

Scenariusz lekcji pt.: Alles Gute zum Geburtstag! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! - Violetta Piątkowski

Scenariusz lekcji otwartej z języka niemieckiego - Joanna Kobylińska-Domżał

Program zajęć z uczniem mającym trudności w nauce z języka niemieckiego - opracowała Joanna Kobylińska-Domżał

Szkolenie pt.Dysleksja a nauczanie języków obcych w szkole - prowadząca Joanna Kobylińska-Domżał

Nauczyciel przyjazny mózgowi-prezentacja multimedialna - Joanna Kobylińska-Domżał

Funkcja - pojęcie, sposoby przedstawiania - prezentacja multimedialna - Teresa Pionk

Scenariusze zajęć z języka niemieckiego - Joanna Domżał

Nauka w krzywym zwierciadle ukazana w powieści Witolda Gombrowicza "Ferdydurke". - Janusz Cirocki

Plan rozwoju zawodowego - Janusz Cirocki

Jan Heweliusz, prezentacja - Beata Płotka

Projekt edukacyjny "IGRZYSKA OLIMPIJESKIE" - Justyna Wenta

Scenariusz lekcji pt.: "Motyw krzyża w literaturze i związkach frazeologicznych" - Elżbieta Stormowska

Projekt edukacyjny-Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Unii Europejskiej-Teresa Pionk

Scenariusz lekcji pt.: Funkcja-zastosowanie w zadaniach praktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej. - Teresa Pionk

Scenariusz lekcji pt.: "Odkrycie Troi przez Henryka Schliemanna" - Elżbieta Stormowska

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych dziewcząt z piłki koszykowej - Mariola Aranowska

Scenariusz Misterium Bożonarodzeniowego - Barbara Dawidowska

Scenariusz jasełek - Aleksandra Kobiela

Scenariusz jasełek w wersji angielskiej - Aleksandra Kobiela

Scenariusz przedstawienia "Bezpieczny komputer, bezpieczny Internet" - Mirosława Żołna

Prezentacja pt.:"Zanieczyszczenia wód" - Janina Pionk-Fularczyk

Scenariusz lekcji powtórzeniowej o graniastosłupach - Justyna Wenta

Scenariusz lekcji fizyki "Soczewki" - Danuta Dobosz

Prezentacja multimedialna "Soczewki" - Danuta Dobosz

Jak użyć czasowniki złożone?-język angielski - Grażyna Wawrzyniak

<Scenariusz lekcji "Przypomnienie wiadomości z zakresu przepisów w piłkę koszykową" - Joanna Swenda

Podsumowanie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych. - Alicja Patoka

Scenariusz lekcji "Walory turystyczne Polski" - Joanna Jażdżewska

Scenariusz lekcji "Typy krajobrazów" - Joanna Jażdżewska

Scenariusz lekcji "Styl secesyjny, projekt kraty w kwiaty." - Emilia Durkiewicz

Konspekt lekcji z piłki siatkowej - Joanna Swenda

Zestawy ćwiczeń korygujące wady postawy - Joanna Swenda

Zestawy ćwiczeń przeciwko stopie płaskiej i płaskokoślawej - Joanna Swenda

Ocenianie kształtujące - G. Czechowska, J. Kozyra, M. Żołna

Ocenianie kształtujące-prezentacja - Mirosława Żołna

Sztuka gotycka - A. Bielecka-Mateja

Sztuka gotycka - karta pracy - A. Bielecka-Mateja

Sztuka gotycka - prezentacja - A. Bielecka-Mateja

Scenariusze lekcji naszych nauczycieli są dostepne na stronach portalu scholaris
Nauczyciele biorący udział w programie Nauczyciel z klasą opublikowali swoje scenariusze na stronach szkoły z klasą