PROJEKTY SZKOLNE 2019/2020


Raport z ewaluacji projektu "Być jak Jan Heweliusz...""


PROJEKTY SZKOLNE 2017/2018
 • Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

  Podróż do Gdańska. Preteksty, konteksty i teksty...

  Fotorelacja z podróży do Gdańska...

  Moje miasto i jego historia. Z kamerą ulicami Żukowa.

  PROJEKTY SZKOLNE 2016/2017
 • Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

  II edycja projektu "Mein Lieblingsbuch - Moja ulubiona książka".

  O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia”

  Projekt edukacyjny "Origami modułowe- papierowy świat"

  Realizacja projektu " 66 Pułk Kaszubski im. Marszałka J. Piłsudskiego "

  Wirtualna wycieczka do Austrii (Wiedeń)

  Podróż do Wiednia


  PROJEKTY SZKOLNE 2015/2016
 • Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

  PROJEKTY SZKOLNE 2014/2015
 • Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015

  PROJEKTY SZKOLNE 2013/2014
  Regulamin realizacji projektu edukacyjnego na rok szkolny 2013/2014
 • Tematy projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014

  Projekt "WALORY PRZYRODNICZE JEZIORA TUCHOMSKIEGO"
  GIMNAZJALNE BLIŹNIAKI-projekt edukacyjny
  Projekt edukacyjny "Matematyka jest wszędzie - gimnazjalne statystyki"
  Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów
  Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli

  Projekt "Lepsza szkoła"

  Projekt ,,Walory przyrodnicze Jeziora Tuchomskiego"

  Bardzo ważnym zadaniem realizowanego przez naszych gimnazjalistów projektu ,,Walory przyrodnicze Jeziora Tuchomskiego'' jest sprzątanie brzegów jeziora i jego okolic, w tym celu 15 września wybraliśmy się nad jezioro. Młodzież z entuzjazmem przystąpiła do wykonania tego zadania. Śmieci pozostawionych na brzegu było bardzo dużo. Najczęściej były to: puszki i butelki po napojach. Pozostałe zanieczyszczenia to: papiery, torebki foliowe oraz odpady metalowe. W celu urozmaicenia zajęć na koniec naszego pobytu nad jeziorem wspólnie przystąpiliśmy do rozpoznawania gatunków drzew i krzewów na podstawie wyglądu ich liści.

  We wrześniu 35 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach terenowych w Tuchomiu , które odbyły się w ramach projektu: ,,Walory przyrodnicze Jeziora Tuchomskiego" dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
  Pierwszym realizowanym zadaniem było przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej. Uczniowie poznali florę i faunę jeziora oraz jego okolic. Bardzo zainteresowali się roślinnością przybrzeżną, która ze względu na występowanie jest mniej dostępna oraz nauczyli się rozpoznawać gatunki drzew, które występują na tym terenie. Dokumentacją są sfotografowane okazy roślinności oraz przebywające tam zwierzęta. W trakcie zajęć z różnych stanowisk jeziora uczniowie pobrali próbki wody do analizy fizykochemicznej w szkolnym laboratorium.
  Celem tego projektu jest podniesienie wiedzy uczniów na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych, zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora, które często prowadzą do jego eutrofizacji. Ważne jest też podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży i uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody
  PROJEKTY SZKOLNE 2012/2013
 • Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

 • Karta projektu

 • Tematy projektów edukacyjnych realizowanych w roku 2012/2013

 • Polsko-Ukraiński projekt edukacyjny

 • Orszak Trzech Króli - projekt edukacyjny

  Kolejne działania związane z realizacją projektu
  " Szkoła na bursztynowym szlaku "

  Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego "Bursztyn - nie tylko ozdoba kobiety..."
  Dnia 17. 04. 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Żukowie zebrała się Komisja w składzie: przewodnicząca- Wiesława Toczyńska, dyrektor GOK-u, członkowie: Pani Aleksandra Rogalewska oraz Pani Monika Spychalska.
  Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Żukowo. Uczestnicy poprzez popularyzowanie wiedzy na temat bursztynu mieli wykazać się wyobraźnią.
  wyniku obrad komisji przyznano następujące miejsca:
  szkoła podstawowa:
  kategoria wiekowa I-III
  - I miejsce: Zuzanna Kuźmińska oraz Natalia Głodowska ze SP im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
  - wyróżnienie: Filomena Dargacz ze SP im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
  kategoria wiekowa IV-VI
  - I miejsce: Aneta Bundt ze SP im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie,
  - wyróżnienia: Martyna Migawa oraz Weronika Gołąbek ze SP im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie
  gimnazjum:
  - I miejsce: Konstancja Dzienisz
  - wyróżnienie: Martyna Duraj oraz Luiza Braniecka z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie.
  Gratulujemy !
  Anita Mądra


  Dnia 9.04.2013 R. podczas zebrania rodzice mieli okazję wziąć udział w konkursie wiedzy o bursztynie. W specjalnym dodatku gazetki uczniowskiej " Echo Szkoły" zawarte zostały krótkie informacje na temat bursztynu oraz osiem pytań konkursowych. Gimnazjaliści rozdawali chętnym rodzicom gazetkę z kartą konkursową przy wejściu do szkoły. Po zakończeniu wywiadówki karty z rozwiązaniami trafiły do przygotowanej urny. Komisja konkursowa dokona losowego wyboru spośród prawidłowych rozwiązań. Nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie i zaproszone na wręczenie nagród, które nastąpi dnia 8 maja. Już dziś dziękujemy wszystkim rodzicom za aktywne wzięcie udziału w konkursie -warto było, bo nagrodę stanowi cenna biżuteria. Osoby organizujące działania związane z projektem: Anita Mądra, Monika Rychert, Krystyna Trawicka.


  Niektórzy lubią poezję... "

  Niektórzy lubią poezję... taki tytuł nosił projekt grupy uczniów z żukowskiego gimnazjum, którzy postanowili przybliżyć twórczość naszej noblistki Wisławy Szymborskiej w pierwszą rocznicę Jej śmierci. Prezentacja miała formę spotkania poetyckiego, które odbyło się 4 lutego br. Wieczór rozpoczął fragment filmu Katarzyny Kolendy - Zaleskiej pt. "Chwilami życie bywa znośne" . W projekcie brak jakiejkolwiek chronologii czy tematu przewodniego. To uczniowie sami dokonali wyboru wierszy, chcąc tym samym udowodnić, że Szymborska "wielką poetką jest", gdyż jej twórczość -jak chyba żadna inna - dotyka bardzo przyziemnych, często wręcz prozaicznych spraw, z jakich przecież składa się życie. Wśród wybranych utworów znalazły się te dobrze wszystkim znane, jak np. "Nic dwa razy…" czy "Atlantyda", ale również te mniej popularne, jak np. "Pod jedną gwiazdką" albo "Urodziny". Część utworów została zaśpiewana, inne były recytowane, ale na pewno każdy z uczestników projektu włożył w swą prezentację nie tylko mnóstwo pracy ,ale i całe serce. Wśród przybyłych gości byli m.in. dyrekcja gimnazjum, emerytowani i czynni nauczyciele, rodziceoraz uczniowie.
  Notatkę przygotowała p. Aleksandra Łapa - opiekun projektu.


 • "Pomorskie - dobry kurs na edukację."

 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach programu" Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wyrównanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe." W roku szkolnym 2010/ 2011 nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie" Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wyrównanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe." W szkole będą realizowane bezpłatne dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w obszarach: ICT, nauk przyrodniczo- matematycznych i humanistycznych, językowych, zajęcia sportowe i doradztwo psychologiczno- pedagogiczne dla grupy około pięćdziesięciu uczniów. Zachęcam uczniów do wzięcia udziału w projekcie! Opracowała: Justyna Juńska- Nacel (koordynator projektu)
  Przykładowy projekt
  W roku szkolnym 2010/2011 ówczesna klasa 2f przystąpiła do realizacji projektu "Mieszkam na Kaszubach".Celem projektu było:
  - wzbogacenie ucznia o wiedzę dotyczącą regionu
  - zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historycznym
  - zaznajomienie z folklorem regionu
  Z zebranego materiału został opracowany a następnie oddany do druku album, który obecnie znajduje się w bibliotece szkolnej.

  Album "Mieszkam na Kaszubach"