Program PO WERPodsumowanie programu - Technologia, Innowacja, Komunikacja, czyli TIK w gimnazjum nr 2 w Żukowie

Galeria zdjęć

W roku szkolnym 2016/17 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie realizuje projekt "Technologia, Innowacja, Komunikacja czyli TIK w szkole" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt jest finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez pracowników oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. W tym roku aż siedmioro nauczycieli naszej szkoły wyjedzie na szkolenia realizowane w zagranicznych placówkach, tj. na Malcie, w Wielkiej Brytanii i w Irlandii. Na szkolenia wyjadą: dyrektor szkoły Mirosława Żołna, anglistki: Karolina Hara-Okrój, Justyna Juńska-Nacel, Katarzyna Knie, Aleksandra Kobiela, Barbara Romaniak oraz nauczyciel biblioteki Grażyna Czechowska.

Szkolenie kadry na Malcie "Empowerment in ICT Skills: Making Use of Technology Tools" ("Doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych")
W dniach 3-7 października 2016 roku cztery nauczycielki z naszej szkoły będą brały udział w szkoleniu na Malcie. Głównym celem udziału w szkoleniu jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, będących środkiem służącym do lepszego uczenia się uczniów, w procesie nauczania. Podczas kursu nauczycielki będą miały możliwość zdobycia wiedzy na temat tego jak łączyć wykorzystywanie nowoczesnych technologii z metodyką nauczania, z jakich programów i z jakich stron internetowych skorzystać, aby uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne. Kolejnym celem będzie też stworzenie bazy ćwiczeń językowych z wykorzystaniem TIK. Jako że kurs prowadzony będzie w języku angielskim na poziomie B1 celem udziału w kursie jest również opanowanie sprawnego i swobodnego komunikowania się w języku angielskim, w tym poznanie słownictwa związanego z nowoczesnymi technologiami. Jako że kurs odbywać się będzie na Malcie, udział w nim będzie doskonałą okazją do doświadczenia i zapoznania się z kulturą tego dwujęzycznego kraju, bowiem językami urzędowymi są tu język angielski oraz język maltański. Uczestniczki wyjazdu zakładają, iż po powrocie do kraju zorganizują szkolenie dla chętnych nauczycieli, na którym podzielą się zdobytą wiedzą. Planują również stworzenie sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego gimnazjów z terenu Gminy Żukowo.