PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNYRoku szkolny 2016/2017
Działający w szkole gabinet pedagoga-psychologa stanowią pracujące tam osoby: pedagodzy Gabriela Kapica i Katarzyna Grabowska-Sulka oraz psycholog Alina Kamińska i Bartosz Łapa. Nasza praca skierowana jest przede wszystkim do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, oferujemy bogatą ofertę działań wspierających, diagnostycznych oraz terapeutycznych. Podstawowym i nadrzędnym priorytetem działań naszego zespołu jest troska o dobro ucznia, o jego dobre samopoczucie, właściwy rozwój i satysfakcjonujące relacje z otoczeniem. By sprostać potrzebom naszej młodzieży współpracujemy z wieloma instytucjami pozaszkolnymi, wspieramy uczniów i ich rodziny w zakresie pomocy materialnej, terapeutycznej oraz resocjalizacyjnej. Pomagamy rodzicom w procesie wychowania, wspieramy oferując szeroki wachlarz działań profilaktycznych, z zakresu doradztwa zawodowego, mediacji czy też socjoterapii skierowany do uczniów gimnazjum. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pracą naszego gabinetu.


Działania pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2015/2016
1.Warsztaty Profilaktyczne "Bezpieczny Internet"
Uczniowie naszego gimnazjum często biorą udział w warsztatach poświęconych tematowi bezpieczeństwa w sieci (nadmierne korzystanie z Internetu, cyberprzemoc) prowadzonych przez psychologów szkolnych. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera (w tym gier online/offline) oraz wpajanie konstruktywnych i bezpiecznych metod korzystania z cyberprzestrzeni. Warsztaty są dla uczniów znakomitą okazją do autorefleksji na temat czasu spędzanego w sieci oraz zmiany nieakceptowalnych, niebezpiecznych zachowań, związanych z cyberprzemocą. Młodzież dowiaduje się także jak reagować na zagrożenia związane z komputerem i Internetem oraz zostaje poinformowana o konsekwencjach, jakie mogą ponieść sprawcy oraz ofiary stosowania cyberprzemocy.

Działania pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2014/2015
1.Warsztaty profilaktyczne "MIASTO MOJEGO ŻYCIA"
W dniach 13,14.11.2014r. w naszej szkole odbyły się warsztaty o charakterze profilaktycznym pt."MIASTO MOJEGO ŻYCIA" - anatomia tragedii po alkoholu, narkotykach oraz dopalaczach, prowadzone przez Andrzeja Piaseckiego. Warsztatami zostali objęci wszyscy uczniowie klas I ( 10 klas pierwszych). Podczas zajęć warsztatowych poruszone zostały następujące zagadnienia: przestępstwa popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnych, zmiana osobowości uzależnionego, konsekwencje prawne, społeczne, medyczne uzależnienia, agresja, przestępstwa.
Podczas warsztatów uczniowie naszej szkoły mogli w czynny sposób uczestniczyć w zajęciach: doświadczenia z Alkogoglami, żywa dyskusja z prowadzącym. Gimnazjaliści obejrzeli również prezentacje multimedialna oraz krótki film ukazujący skutki spożywania substancji psychoaktywnych ( alkoholu, narkotyków, dopalaczy). Podczas warsztatów zostały również obalone mity panujące wśród młodych ludzi, iż nawet mała ilość alkoholu "nie szkodzi". Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, a prowadzący pan Andrzej Piasecki zdobył serca naszej młodzieży dzięki bardzo klarownemu przekazowi tak trudnych informacji oraz dobremu kontaktowi z publicznością.
Sponsorem warsztatów o charakterze profilaktycznym była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowie, koordynatorem pedagog szkolny Gabriela Kapica, organizatorami Katarzyna Grabowska - Sulka oraz Gabriela Kapica.

Działania pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2013/2014

Godziny pracy pedagogów i psychologa

Dzień profilaktyki w naszym gimnazjum

- Akcja "Rzuć palenie razem z nami"
W tym miesiącu nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję pod patronatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego "Rzuć palenie razem z nami".
Zgodnie z przesłaniem organizatorów promowaliśmy walkę z nałogiem tytoniowym jak również zdrowy styl życia. Mamy nadzieję, że informacje dotyczące tych szczytnych idei trafiły do jak najszerszego grona odbiorców.
W akcję aktywnie włączyła się cała szkoła, we wszystkich klasach zostały przeprowadzone lekcje o tematyce profilaktycznej dotyczące tematu, a ponadto klasy pierwsze przygotowały plakaty, które mogliśmy zaprezentować na specjalnie do tego celu przygotowanych tablicach.
Jednocześnie informujemy, że idea zdrowego stylu życia oraz walki z nałogami jest jednym z najważniejszych elementów pracy pedagogów i psychologa szkolnego w naszym gimnazjum. Dlatego też każdego zainteresowanego tą tematyką zapraszamy do naszych gabinetów.
- Warsztaty dla klas I
W naszej szkole po raz kolejny gościliśmy lidera zespołu "Na ostatnią chwilę", "Telepatia". Pan Andrzej Piasecki pracował ze wszystkimi klasami pierwszymi. Dzięki wspaniałemu podejściu do młodzieży oraz bardzo ciekawym rekwizytom, młodzież mogła doświadczyć jak bardzo zmniejszają się ich możliwości pod wpływem alkoholu czy też innych środków odurzających.
Zaprezentowany 20 września program "AKADEMIA ZDROWEJ PRAWDY" miał charakter warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnień. W prostych zadaniach polegających np. na otwieraniu drzwi kluczem, obsłudze XBOXa - cyfrowy symulator jazdy samochodem, czy też układaniu prostych konstrukcji z drewnianych klocków, nasi gimnazjaliści przekonali się jak bardzo te zadania są trudne, gdy nasza percepcja jest ograniczona tak jak np. po spożyciu alkoholu. Okazywało się, że otwieranie drzwi kluczem przekracza możliwości nastolatka, a wytrawny gracz nie jest w stanie prowadzić swojego "wirtualnego" samochodu. Efekt taki udało się osiągnąć dzięki specjalnym okularom - ALKOGOGLOM, które pokazują świat, który widzi człowiek będący pod wpływem alkoholu.
Dzięki tym doświadczeniom, młodzież sama mogła zweryfikować poglądy dotyczące skutków picia alkoholu czy też oddziaływania środków psychoaktywnych na młody organizm.
Ogromnym plusem przeprowadzonych zajęć była jak zawsze charyzma prowadzącego oraz naturalne zainteresowanie młodzieży, wszystko w niezwykle przyjaznej wesołej atmosferze.
Sponsorem warsztatów była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowie.

Działania pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2012/2013
7. Dzień profilaktyki
W dniu 13.06.2013r. w naszej szkole, jak co roku, odbył się Dzień Profilaktyki. Był to szczególny apel podsumowujący całoroczną pracę gabinetu pedagogów i psychologa oraz całego grona pedagogicznego w kierunku pozytywnej profilaktyki realizowanej w naszej szkole.
Radosna i pozytywna atmosfera wydarzenia była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu młodzieży w przygotowanie części artystycznej, na której mogliśmy podziwiać wielkie talenty uczniów naszego gimnazjum. Wtórował im zaproszony zespół "Na Ostatnią Chwilę", który wielokrotnie podkreślał wysoki poziom naszych "szkolnych artystów" dając temu dowód wspólnym, spontanicznym występem.
Całości przypatrywali się zaproszeni na uroczystość goście reprezentujący instytucje od lat współpracujące z naszym gabinetem, byli to pani Joanna Piełowska - pracownik Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Żukowie, Joanna Pyszka - pracownik GOPS w Żukowie, Justyna Blok - pracownik Ośrodka Terapii w Żukowie, Mariola Łukaszewicz - Pełnomocnik Burmistrza do spraw Uzależnień i Profilaktyki oraz aspirant Piotr Szczypior z Komisariatu Policji w Żukowie.
Część artystyczna przeplatana była tematami bardziej poważnymi dotyczącymi skutków zażywania substancji psychoaktywnych, właściwego korzystania z internetu (cyberprzemoc), prawidłowego korzystania z numerów alarmowych czy też bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji.

6. I Międzyszkolny Konkurs "Profilaktyka w obiektywie"
W ramach obchodów Szkolnego Dnia Profilaktyki odbyło się również podsumowanie I Międzyszkolnego Konkursu "Profilaktyka w obiektywie" MŁODOŚĆ, PASJE, EMOCJE. Jury powołane na tę okazję wyłoniło zwycięzców 1. Maja Malinowska, 2. Ada Cempa i Karol Myślisz, 3. Paulina Kiszko, ponadto jury wyróżniło fotografie Karoliny Kozakowskiej, Kordiana Stenzel, Marty Bogacz, Vicki Piątkowskiej. Wyłonieni zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Cyfrowe.pl,(m.in. aparatem Instax FujiFilm), Fotokontakt S.C. Marek Kobiela, Jan Tuszyński oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie. Ponadto autorzy nagrodzonych prac będą mogli wziąć udział w plenerowej sesji zdjęciowej.
W tym miejscu wyrażamy nasze podziękowanie dla wymienionych sponsorów, mamy również nadzieję, że podjęte działania zaowocują dalszą współpracą w kolejnych latach.

Ogólnopolski projekt edukacyjno - profilaktyczny Zachowaj Trzeźwy Umysł.
5.Targi szkół
W dniu 10.04.2013 mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu.
Na przygotowanych na ten dzień targach, szkoły przedstawiły swoją ofertę edukacyjną skierowaną do uczniów gimnazjum. Nasi gimnazjaliści mogli tam znaleźć wiele ciekawych ofert, porozmawiać z młodzieżą aktualnie się tam uczącą, z nauczycielami oraz zapoznać się ze specyfiką niektórych kierunków.
Poza wieloma cennymi informacjami przekazanymi podczas prezentacji szkół mogliśmy również spróbować przysmaków przygotowanych przez uczniów klasy gastronomicznej, obejrzeć eksperymenty z ciekłym azotem (w tym miejscu podziękowania dla Pani Ani Borowicz za wsparcie przy doświadczeniach), zobaczyć skonstruowane przez młodzież modele robotów, czy też zobaczyć na żywo pokaz samoobrony.
Były to oczywiście tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez gości. Ponadto każda ze szkół udostępniła uczniom interesujące ulotki, z którymi można się zapoznać w gabinecie pedagoga w naszej szkole, do czego serdecznie zapraszamy.
Poniżej prezentujemy listę szkół, które gościliśmy:
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie,
 • Technikum Budowlane i Zespół Szkół Zawodowych w Gdyni,
 • Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach,
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II,
 • Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku,
 • Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni,
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie,
 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im Macieja Rataja w Rusocinie,
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach,
 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. J. Wybickiego w Bolesławowie
 • ZSP w Somoninie im. Józefa Wybickiego.

 • 4.Warsztaty zawodowe
  W marcu bieżącego roku odbyły się w naszej szkole warsztaty zawodowo edukacyjne dla wszystkich trzecich klas. Uczniowie podczas dwugodzinnych zajęć mogli zapoznać się z warunkami naboru do różnych szkół ponadgimnazjalnych, poznać specyfikę niektórych kierunków oraz określić swoje preferencje i predyspozycje zawodowe, wszystko po to, by trafnie i świadomie wybrać odpowiednią dla siebie szkołę
  Zajęcia były prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kartuzach psycholog Adriannę Block oraz pedagog Magdalenę Kobiela.
  Wszystkich niezdecydowanych jeszcze gimnazjalistów w sprawie wyboru zawodu zapraszamy na konsultacje z psychologiem lub pedagogiem w naszej szkole.
  3.Warsztaty profilaktyczne
  Po raz kolejny w dniu 16.11.2012r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne z udziałem funkcjonariuszy Zespołu do Spraw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach (sierż. szt. Beata Kurek, sierż. szt. Monika Kaczmarska, sierż. szt. Jarosława Krefta) na temat "Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełniane czyny karalne oraz demoralizację". W trakcie warsztatów omówiono zagrożenia patologiami. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W zajęciach warsztatowych wzięły udział wszystkie klasy pierwsze (9 oddziałów). Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z Policją zarówno w ramach warsztatów o tematyce profilaktycznej, jak i prewencji.
  2.Kontakt bus
  W dniach 30 października oraz 26 - 27 listopada w naszej szkole po raz kolejny gościliśmy specjalistów z TPŚ Mrowisko z programem informacyjno-edukacyjnym, konsultacyjnym "Kontakt - Bus" i "Narkotykom "Nie"". Pierwsze klasy miały okazję uczestniczyć w Programie wczesnej interwencji - Mobilna Poradnia Młodziezowa KONTAKT - BUS, klasy drugie uczestniczyły w warsztatach o charakterze profilaktycznym.
  Celem główny programu było: zmniejszenie ryzyka uzależnienia wśród młodzieży przejawiającej skłonności do zachowań ryzykownych
  Poprzez:
  - Objęcie pomocą, w tym specjalistyczną opieką terapeutyczną osób z poważnymi problemami osobistymi, społecznymi, emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.
  - Poprawa funkcjonowania społecznego adresatów programu (polepszenie funkcjonowania w rolach społecznych na polach dom, szkoła, rówieśnicy, zwiększenie umiejętności interpersonalnych).
  - Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych;
  - Zwiększenie kompetencji osobistych odbiorców programu w zakresie umiejętności organizowania sobie życia, nauki, zabawy oraz organizacji czasu wolnego;
  Program zakłada przede wszystkim wzrost umiejętności osobistych i kompetencji odbiorców, a przez to zmniejszenie ryzyka uzależnienia wśród młodzieży przejawiającej skłonności do zachowań ryzykownych.
  Nasza szkoła uczestniczy w programie dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żukowie.
  1.Przedstawienie profilaktyczne pod tytułem "Niebezpieczna gra"