Talent Game - Tajemnice Aeropolis
Innowacyjna metoda badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. Gra edukacyjno-diagnostyczna Talent Game - Tajemnice Aeropolis
Zapraszamy uczniów, w szczególności klas trzecich, do zalogowania się i przejścia przez wszystkie etapy nowoczesnej gry edukacyjnej Tajemnice Aeropolis, w celu poznania swoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.
Fabuła gry ma charakter przygodowy i osadzona jest w konwencji realistycznej. Gracz wędruje przez 6 światów, symbolizujących różne nastawienia zawodowe, np. artystyczne, naukowe, społeczne. Podczas gry przeżywa pasmo przygód, w trakcie których wykonuje zadania diagnostyczne oraz poznaje swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach i przejawach życia.
Po ukończeniu gry uczeń i jego rodzice będą mogli zapoznać się z raportem nt. predyspozycji, poziomu tzw. kluczowych kompetencji ucznia i rekomendacjami zawodowymi. Istnieje także możliwość udostępnienia doradcy zawodowemu lub wychowawcy danych ucznia, w celu dokonania pogłębionej analizy.
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego narzędzia diagnozy, aby budować swoją samoświadomość i wybrać optymalne dla siebie kierunki rozwoju.
Tu możesz pobrać grę
Grażyna Czechowska