ADRES
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza
ul. Armii Krajowej 2e
83-330 Żukowo
Telefon: 058 681 70 50 lub 058 684 90 15
Fax: 058 681 70 50
Adres e-mail: gim2@zukowo.pl
Strona www: www.gimnazjum2.zukowo.pl
ORGAN PROWADZĄCY
Urząd Miasta i Gminy Żukowo
Strona www: www.zukowo.pl
NADZÓR PEDAGOGICZNY
Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie
Strona www: www.kuratorium.gda.pl
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU
Strona www: www.oke.gda.pl
CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
Strona www: www.cke.edu.pl