Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Konkurs czytelniczy literatury polskiej, angielskiej i w przekładzie polskim rozstrzygnięty
W pierwszej edycji konkursu wzięło udział 21 osób. Pierwszy etap testowy sprawdzał znajomość treści przeczytanych lektur, tj. Alchemika Paulo Coelho, Telemacha w dżinsach Adama Bahdaja (do wyboru) i Titanica w wersji angielskiej. W drugim etapie uczestnicy opowiadali treść przeczytanych książek po polsku i angielsku. Okazało się, że pięciominutowa prezentacja przed komisją konkursową i pozostałymi uczestnikami tego etapu była - zdaniem młodzieży - zadaniem dość trudnym.
Do finału zakwalifikowały się uczennice:
- Weronika Błaszkowska, 2 a
- Zofia Górecka, 2 b
- Agata Klawikowska, 2 d
- Julia Kmita, 2 b
- Julia Wolf, 2 d
Laureatką konkursu została Zofia Górecka.
Komisja konkursowa: Grażyna Czechowska, Justyna Juńska-Nacel. W związku z realizacją w naszej szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i zakupem wielu ciekawych książek, również w języku angielskim, młodzież ma dobre warunki, aby rozwijać się czytelniczo jak też sprawdzić swoją wiedzę w następnych konkursach.
Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy i języka angielskiego.
Grażyna Czechowska
Zdjęcia