INTERKLASA
„Szkoła ubiega się o Znak Jakości Interkl@sa 2013”
Program bezpieczeństwa w sieci
Radio, telewizja, telefonia, szczególnie komórkowa, umożliwiają szybką wymianę dużej ilości informacji. => więcej
Realizacja projektów profilaktycznych => więcej

Materiały dydaktyczne nauczycieli
Prezentacje, scenariusze i publikacje nauczycieli z różnych przedmiotów, wykonane w programach z pakietu Office'a => więcej

Biblioteka szkolna wraz z zasobami edukacyjnymi => więcej
Biblioteka Szkolna => prezentacja

Osiągnięcia uczniów w konkursach => więcej

Kontakty szkoły z partnerami polskimi i zagranicznymi =>więcej

Pracownia informatyczna dla inicjatyw pozaszkolnych i społeczności lokalnej =>więcej

Wyrównanie szans edukacyjnych =>więcej

Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej. W szkole ze Znakiem Jakości Interkl@sa:
-Uczniowie i nauczyciele wykorzystują komputery i sieć Internet do wyszukiwania, selekcjonowania i celowego wykorzystywania informacji.
-Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji.
-Nauczyciele i uczniowie opracowali program bezpieczeństwa w Sieci.
-Nauczyciele stosują komputery i technologię informacyjną, w tym możliwości sieci Internet, w pracy dydaktycznej.
-Uczniowie uczestniczą w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach, w których komputer i sieć Internet jest elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań.
-Uczniowie zaprojektowali, wykonali i prowadzą szkolną witrynę WWW.
-Pracownie komputerowe są wykorzystywane nie tylko w procesie nauczania poszczególnych przedmiotów, ale także w innych przedsięwzięciach-oczekiwanych przez społeczność lokalną.
Prestiżowe wyróżnienie, jakim jest Znak Jakości Interkl@sa, potwierdza, że szkoła stała się ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego.
27.06.2005r. - delegacja z naszej szkoły odebrała w Warszawie ZNAK JAKOŚCI INTERKLASA. To prestiżowe wyróżnienie otrzymaliśmy na rok szkolny 2005/2006. Z rąk Marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza znak odebrał Dyrektor Szkoły, Jerzy Formela w towarzystwie Zastępcy Burmistrza, Tomasza Fopke, Wizytatora KO w Gdańsku, Zygfryda Dukiewicza, nauczycieli informatyki, Grażyny Bronk i Mirosławy Żołny i Przewodniczącej Samorzadu Uczniowskiego, Patrycji Paruzel.
5 czerwca 2006 roku ponownie otrzymaliśmy Znak Jakości Interkl@sa, tym razem na 2 lata!
W czerwcu 2008 roku powtórzyliśmy sukces.
Teraz, po długiej przerwie chcemy spróbować swoich sił ponownie.