INGOT
Idea certyfikowania umiejętności informatycznych nie jest niczym nowym. Od wielu lat rozwija się program certyfikacji ECDL, powszechnie znany jest także program BrainBench, ponadto istnieją dziesiątki programów certyfikacyjnych producentów oprogramowania, takich jak Microsoft czy IBM. Po co więc kolejny certyfikat ?

1. Po pierwsze aktualnie nie istnieje żaden certyfikat komputerowy, przeznaczony dla "zwykłego" ucznia - uczestnika szkolnych zajęć z "informatyki". Zajęć jakie odbywają się we wszystkich polskich szkołach - od podstawówki, przez gimnazjum do liceum. Dobrze byłoby gdyby istniało jakieś dodatkowe narzędzie motywujące ucznia do nauki.

2. Optymalny system certyfikacji to system progresywny, czyli taki który różnicuje osiągnięcia ucznia na różnych poziomach kształcenia. Innymi słowy mobilizuje do nauki zarówno ucznia podstawówki uczącego się korzystania z najprostszego edytor graficznego, jaki i ucznia liceum poznającego zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego.

3. Po trzecie brakuje certyfikatów powszechnie dostępnych - takich które może zdobyć praktycznie każdy, kto chce. Niezależnie od tego jakim dysponuje (legalnie) oprogramowaniem i czy stać go na opłacenie egzaminów.

4. Ostatecznie po czwarte dobrze byłoby, gdyby system certyfikacji był, czy mógł być powiązany z nauką informatyki w szkole tak, aby mógł go stosować zupełnie "zwykły" nauczyciel informatyki, jednak w sposób nieobciążający go namiernie od strony organizacyjnej i administracyjnej.

INGOT - skrót od International Grades in Office Technology, co dosłownie oznacza "Międzynarodowe oceny [komputerowej] technologii biurowej". Aktualnie dostępne są trzy odznaki INGOT - Brązowa, Srebrna i Złota. Certyfikat jest bezpłatny. Nasi uczniowie również otrzymują brązowy certyfikat INGOT. Do tej pory 198 uczniów naszej szkoły otrzymało brązową odznakę INGOT.