Program eTwinning - Europejska społeczność szkolna
- eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Dnia 7 maja 2015 roku mija 10 lat, od kiedy wykorzystujemy technologię komputerową, realizujemy projekty współpracując ze szkołami w kraju i z całej Europy.
W tym dniu klasa III e wraz z wychowawcą A. Mądrą kończąc projekt " Historia parzy w stopy" postanowili uczcić Święto- 10 lat eTwinningu. Uczniowie , w tym dniu przyszli ubrani w barwach logo programu, w kolorach: żółto- niebieskich. Na zajęciach wykonywali gazetki ścienne i plakaty symbolizujące krajową współpracę szkół. O działaniach klasy III e w projekcie dowiedzieli się również pozostali uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. J. Heweliusza w Zukowie, zapoznali się z realizacją działań klasy III e czytając gazetkę szkolną umieszczoną na głównym holu szkoły. Dodatkowo klasy I wybierali w drodze głosowania najciekawszą pracę uczniów. Klasa sportowa pod kontrolą p. J. Swendy wykonywali na tafli hali sportowej liczbę 10.
Dzień ten był dla uczniów kolejnym nowym wezwanie, wspólną zabawą i integracją młodzieży.

Nasza szkoła w krajowym projekcie eTwinningu
W bieżącym roku szkolnym w ramach programu eTwinning po raz pierwszy zostały zaproszone polskie szkoły do współpracy, do wspólnej realizacji projektu. Realizacja programu rozpoczęła się od rejestracji, potem było seminarium i warsztaty eTwinning.
W ramach seminarium, które odbyło się w dniach 20 - 21 października 2014 r. zakwa-lifikowani nauczyciele obejrzeli projekty międzynarodowe nagrodzone w roku 2013/2014. Podczas spotkania odbył się wykład prof. W. Askanasa na temat przedsiębiorczości.
Założeniem programu eTwinning jest zawiązanie współpracy między polskimi szkołami. Nasza placówka zaplanowała współpracę ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Rudnie oraz z Publicznym Gimnazjum nr 30 w Łodzi. Tytuł wspólnego projektu brzmi: " Historia parzy w stopy. Wielka historia w moim regionie". Celem dydaktycznym jest pogłębianie wiedzy z zakresu historii regionu, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów w zakresie wyszukiwania i selekcji informacji, pracy w grupie zadaniowej, umiejętności prezentowania wyników pracy w różnej formie medialnej. Po półrocznej działalności, wymianie doświadczeń między szkołami za pośrednictwem czatu oraz platformy TwinSpace, przedstawieniu przez grupy swoich opracowań i materiałów uczestnicy podsumują projekt. Wskażą jego mocne i słabe strony. Przedstawią rezultaty.
Z naszej szkoły w projekcie bierze udział między innymi klasa III e z wychowawcą Anitą Mądrą, która zgłosiła się do programu eTwinning. A swój udział w projekcie oceniła słowami: To nowe wyzwanie dla Nas, ale warto wyznaczać sobie nowe, inne cele. Zysk - to wynik działania, a nie jego cel…

eTWINNING W SŁOWENII
Dyrektor Mirosława Żołna oraz nauczyciele - Justyna Nacel, Aleksandra Kobiela i Grażyna Czechowska biorą udział w programie eTwinning - Europejska społeczność szkolna. Jego założeniem jest łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Ostatnia edycja programu odbyła się w dniach 11.04-13.04.13r. w stolicy Słowenii - Lublanie. Z Polski zakwalifikowało się siedmiu nauczycieli. Zaproszeni zostali nauczyciele języków narodowych oraz nauczyciele bibliotekarze. Językiem kontaktowym podczas seminarium były języki narodowe uczestników. Początkowo wydawało się niemożliwe, aby porozumieć się z pięćdziesięcioma osobami z różnych państw. Byli: Czesi, Słoweńcy, Bułgarzy, Słowacy, Chorwaci, Polacy. Okazało się, że pierwsza wspólna kawa i praca w grupach przełamały bariery językowe, co pozwoliło na zdobycie cennych doświadczeń zawodowych i osobistych. Założeniem programu eTwinning jest nawiązanie kontaktu, zapoznanie się z odpowiednim programem komputerowym - Desktop i TwinSpace, opracowanie głównych założeń wspólnego projektu oraz jego rejestracja.
W miłej atmosferze i niebywałej gościnności gospodarzy seminarium, trzy dni intensywnej pracy zaowocowały zawiązaniem wspólnych projektów. Osobiście - uczestnicząc w seminarium zdecydowałam się na realizację dwóch projektów. W pierwszym podejmę współpracę z nauczycielem z Czech. Celem naszego działania będzie stworzenie komiksu, który w swej treści nawiąże do historii miast, w których edukują się nasi uczniowie. Następnie wymienimy się pracami wykonanymi przez uczniów, a w czasie wideokonferencji poznamy rezultaty naszych działań. Będzie to ciekawe doświadczenie dla uczniów i nauczycieli, ponieważ jako język komunikacji zaplanowaliśmy polski i czeski. W drugim projekcie zamierzam współpracować z nauczycielką i jej uczniami z Bułgarii. Tematem tego projektu będą ważne uroczystości szkolne oraz zaangażowanie uczniów w ich przygotowanie. Realizację projektu zaplanowałyśmy na cały rok szkolny. W tym przypadku językiem komunikacji będzie język angielski. Istotą tego programu jest współpraca za pośrednictwem mediów elektronicznych, dlatego wszelkie materiały potrzebne do jego realizacji będą przesyłane przez uczniów drogą internetową.
Myślę, że zaangażowanie uczniów we wspólną pracę z uczniami z innych krajów pozwoli im zdobyć duże doświadczenie w pozyskiwaniu potrzebnych materiałów, przesyłaniu ich elektronicznie i komunikacji w obcym języku.
Podróż do odległej Lublany dała uczestnikom konferencji możliwość zapoznania się z tym pięknym miastem oraz jego bogatą historią, którą opowiedział przewodnik. Warto wspomnieć, że Słowenia ogłosiła swoją niepodległość 25 czerwca 1991 roku, odłączając się od Jugosławii, wówczas Lublana stała się jej stolicą, a częścią Unii Europejskiej Słowenia została w maju 2004 roku. Wyjazd ten był dla mnie dużym doświadczeniem zawodowym, zdobytą wiedzę zamierzam wykorzystać do pracy z uczniami.
Grażyna Czechowska - autorka artykułu, uczestniczka seminariumWięcej o naszych projektach w ramach programu etwinning TUTAJ