ECDL
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań komputerów i technologii informatycznej:
-Podstawy technik informatycznych
-Użytkowanie komputerów
-Przetwarzanie tekstów
-Arkusze kalkulacyjne
-Bazy danych
-Grafika menedżerska i prezentacyjna
-Usługi w sieciach informatycznych
Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i zachowuje swoją ważność bezterminowo.