BIBLIOTEKA
Aktualności - rok szkolny 2019/2020

Aktualności - rok szkolny 2018/2019

Aktualności - rok szkolny 2017/2018

Aktualności - rok szkolny 2016/2017:

Aktualności - rok szkolny 2015/2016:

Aktualności - rok szkolny 2014/2015:
Doradztwo zawodowe - gra diagnostyczna
Zapraszamy uczniów do skorzystania w bibliotece z gry diagnostycznej Jak uspokoić smoka w celu poznania swoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
Zachęcamy do skorzystania z innowacyjnego narzędzia diagnozy, aby budować swoją samoświadomość i wybrać optymalne dla siebie kierunki rozwoju.
Grażyna Czechowska
Konkursu "Książki naszych marzeń"
Film "Zaczytani" nagrany przez Szymona Konkela z klasy IIIa, powstał na potrzeby konkursu "Książki naszych marzeń", którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z regulaminem konkursu film nie mógł przekroczyć 2 min. :( Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 grudnia 2014r.
Opiekę nad całym przedsięwzięciem sprawowały: Grażyna Czechowska i Joanna Giezek.
Tu możesz obejrzeć film

Aktualności - rok szkolny 2013/2014:

Konkursy:

Nasza szkoła została otwarta 1.09.2001r., a wraz z nią powoli zaczęła tworzyć się biblioteka szkolna. Od początku jej organizacją zajmuje się nauczyciel bibliotekarz Grażyna Czechowska. Księgozbiór z którego korzystamy na co dzień uzupełniany jest drogą zakupu i darów otrzymanych z innych bibliotek i od prywatnych darczyńców. Zaczęliśmy od 400 woluminów przekazanych z zespołu szkół do których należała nasza szkoła. Obecnie mamy około 6200 książek, kilkanaście kaset video oraz zbiory multimedialne. Zbiory te sukcesywnie wprowadzane są do bazy komputerowej przy pomocy programu komputerowego MOL Optivum. Książki oznakowane są kodami kreskowymi z nazwą naszej szkoły, czytnik bardzo szybko identyfikuje książkę i umiejscawia w odpowiedniej księdze inwentarzowej i katalogu.

Biblioteka szkolna zajmuje trzy pomieszczenia, tj. cichą czytelnię, w której znajdują się cztery komputery dla uczniów z dostępem do Internetu, drukarką, komputer dla nauczyciela dyżurującego w czytelni, wypożyczalnię oraz trzecie pomieszczenie, w którym odbywa się wiele zajęć, np. kółka języka angielskiego, próby do występów artystycznych, konkursy, lekcje biblioteczne.

Biblioteka ma bogatą ofertę konkursów, ciekawych zajęć, spotkań z klasami pierwszymi i ich wychowawcami. W bibliotece i czytelni jest też miejsce dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia indywidualne z uczniami.

W roku szkolnym 2011/2012 zostało wprowadzone wypożyczanie komputerowe dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Wszyscy czytelnicy posiadają kody kreskowe, które umożliwiają udostępnianie książek, zbiorów multimedialnych i czasopism.

Aktualnie w bibliotece zatrudnionych jest dwóch nauczycieli bibliotekarzy, Grażyna Czechowska - nauczyciel dyplomowany i Joanna Giezek - nauczyciel mianowany.

Godziny otwarcia biblioteki