Spotkanie z pisarką Joanną Dombrowską
Za nami wspaniałe spotkanie z Joanną Dombrowską - pisarką młodego pokolenia. Joanna uczy się w drugiej klasie liceum, a będąc w gimnazjum napisała i wydała swoją pierwszą powieść fantasy "Opowieści Hipogryfinów". Autorka od dawna interesuje się tego typu tematyką, w połączeniu z talentem literackim stworzyła FANTASTYCZNĄ powieść. Podczas spotkania okazało się, że młodzież z gimnazjum czyta taką literaturę, ale też czyni próby pisarskie, dlatego tematów do omówienia było wiele.
Joanna jest osobą kontaktową, wspólnie udało nam się stworzyć miłą atmosferę, która pozwoliła uczniom na otwartość i swobodną dyskusję z pisarką, od której otrzymali też obietnicę odpowiedzi na ich literackie pytania. Niektórzy z nich zakupili książkę z dedykacją autorki.
Pożegnanie naszego gościa trwało dość długo, podziękowaniom nie było końca. Czekamy na następną powieść oraz spotkanie z naszymi uczniami.
Organizatorkami spotkania byli nauczyciele bibliotekarze: Grażyna Czechowska i Joanna Giezek.
Autorka artykułu - Grażyna Czechowska