ADMINISTRACJA
Danuta Rychert - główna księgowa
Małgorzata Ruszkowska - specjalista ds. kadrowych i socjalnych
Anita Peta - specjalista ds. administracyjnych i kancelaryjnych
Krystyna Weber - kierownik gospodarczy.