UCZNIOWIE
  Oddziały przedszkolne:

 • klasa Ia - wychowawca Wioleta Krause
 • klasa Ib - wychowawca Iwona Szymerkowska
  • Klasy pierwsze:

 • klasa Ia - wychowawca Ewa Juc
 • klasa Ib - wychowawca Monika Dembek
  • Klasy siódme:
 • klasa VIIa - wychowawca Edyta Gełdon
 • klasa VIIb - wychowawca Teresa Pionk
 • klasa VIIc - wychowawca Elżbieta Stormowska
 • klasa VIId - wychowawca Joanna Jażdżewska
 • klasa VIIe - wychowawca Monika Ancyperowicz
 • klasa VIIf - wychowawca Aleksanra Łapa
  • Klasy drugie:

 • klasa IIa - wychowawca Anna Bielecka-Mateja
 • klasa IIb - wychowawca Joanna Swenda
 • klasa IIc - wychowawca Aleksandra Kobiela
 • klasa IId - wychowawca Justyna Gryczka
 • klasa IIe - wychowawca Anna Warmowska
 • klasa IIf - wychowawca Mariola Orlikowska
 • klasa IIg - wychowawca Michalina Lis
 • klasa IIh - wychowawca Tomasz Brzeski
 • klasa IIi - wychowawca Katarzyna Knie
  • Klasy trzecie:

 • klasa IIIa - wychowawca Janina Kozyra
 • klasa IIIb - wychowawca Katarzyna Hallmann
 • klasa IIIc - wychowawca Irena Wilkowska-Romska
 • klasa IIId - wychowawca Monika Rychert
 • klasa IIIe - wychowawca Barbara Romaniak
 • klasa IIIf - wychowawca Natalia Kilarska
 • klasa IIIg - wychowawca Anita Mądra
 • klasa IIIh - wychowawca Alicja Beyer