Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz
Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje podstawowe
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz
ul. Armii Krajowej 2e
83-330 Żukowo
tel/fax: 58 681 70 50
email: gim2@zukowo.pl, spsheweliusz@wp.pl
NIP 589-20-13-309
REGON 222041412
nr KRS 0000496944
Konto bankowe
Bank Spółdzielczy w Sztumie
08 8309 0000 0079 5064 2000 0010

Zarząd Stowarzyszenia
1. Aleksandra Kobiela - prezes
2. Monika Rychert - wiceprezes
3. Joanna Swenda - sekretarz / protokolant
4. Grażyna Bronk - sekretarz
5. Anita Peta - skarbnik

Komisja Rewizyjna (w kolejności alfabetycznej):
1. Janina Kozyra
2. Elżbieta Stormowska
3. Katarzyna Hallmann

Stowarzyszenie w liczbach:
16 grudnia 2013 r. - powstanie SPS Heweliusz
10 lutego 2014 r. - data wpisu do rejestru stowarzyszeń
13 stycznia 2017 r. - uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego
24 osoby - liczba członków Stowarzyszenia
10 projektów - liczba zadań publicznych współfinansowanych przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Powiat Kartuski, Urząd Gminy Żukowo, Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.

1) Statut SPS Heweliusz.

2) Zasoby rzeczowe pozyskane przez SPS Heweliusz na poczet działalności szkoły.
Rok 2015
- 1 tablet - dar Starostwa Powiatowego w Kartuzach przekazany podczas Festynu Rodzinnego "Sięgając gwiazd",
- 5 tabletów zakupionych w ramach zadania "Komunikacja z gwiazdami" (I edycja) współfinansowanego przez Powiat Kartuski,
- 1 tablet - wyróżnienie w konkursie MEN "Otwarta Szkoła".
Rok 2016
- 1 aparat fotograficzny - dar Starostwa Powiatowego w Kartuzach przekazany podczas II Festynu Rodzinnego "Sięgając gwiazd".
Rok 2017 - ze środków SPS Heweliusz zakupiono:
- 1 teleskop do obserwacji gwiazd i słońca - na potrzeby szkoły oraz projektu "Komunikacja z gwiazdami - III edycja,
- 1 zestaw Lego We-Do - na potrzeby zajęć robotyki,
- 8 tabletów na potrzeby szkoły.
Rok 2018 - ze środków SPS Heweliusz zakupiono:
- 3 zestawy Lego We-Do - na potrzeby zajęć robotyki,
- sprzęt sportowy na potrzeby zajęć piłki nożnej i ogólnosportowych z najmłodszymi uczniami.

3) Odpłatne zajęcia pozaszkolne w roku szkolnym 2020/2021
Regulamin uczestnictwa w odpłatnych zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz w Żukowie
Odpłatne zajęcia pozaszkolne organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz w Żukowie rok szkolny 2020/21
Deklaracja uczestnictwa w odpłatnych zajęciach organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz w Żukowie
Deklaracja uczestnictwa w odpłatnych zajęciach organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz w Żukowie dla dorosłych

4) Odpłatne zajęcia pozaszkolne.
Regulamin uczestnictwa w zajęciach
Odpłatne zajęcia pozaszkolne organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz w Żukowie rok szkolny 2019/2020
ODPŁATNE ZAJĘCIA POZASZKOLNE ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY HEWELIUSZ W ŻUKOWIE ROK SZKOLNY 2019/2020
Deklaracja uczestnictwa odpłatnych zajęciach pozaszkolnych (pdf)
Deklaracja uczestnictwa odpłatnych zajęciach pozaszkolnych (doc)

5) Zrealizowane zadania publiczne współfinansowane przez MEN, Powiat Kartuski, Urząd Gminy Żukowo, OKiS.

6) Sprawozdania merytoryczne.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2014
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2015
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2016
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2017
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2018

7) Sprawozdania finansowe.
2014 Bilans
2014 cit-8
2014 cit-8 O
2014 Informacja dodatkowa
2014 Rachnek zysków i strat
2015 Bilans
2015 Informacja dodatkowa
2015 Rachunek zysków i strat
2016 Bilans
2016 Informacja dodatkowa
2016 Rachunek wyników
2017 Sprawozdanie finansowe
2018 Sprawozdanie finansowe

8) Darowizny.

Misja Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Heweliusz
Darczyńcy Stowarzyszenia