Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz
Biuletyn Informacji Publicznej


II Festyn Rodzinny "Sięgając gwiazd"

Informacje podstawowe
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz
ul. Armii Krajowej 2e
83-330 Żukowo
tel/fax: 58 681 70 50
email: gim2@zukowo.pl, spsheweliusz@wp.pl
NIP 589-20-13-309
REGON 222041412
Konto bankowe
Bank Spółdzielczy w Sztumie
08 8309 0000 0079 5064 2000 0010
Zarząd Stowarzyszenia
1. Aleksandra Kobiela - prezes
2. Magdalena Gołębiewska - zastępca prezesa
3. Edyta Krzysztoń - sekretarz / protokolant
4. Anita Mądra - skarbnik
5. Joanna Dunst-Prochowska - członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
1. Katarzyna Szumała - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Danuta Dobosz - członek Komisji Rewizyjnej
3. Elżbieta Stormowska - członek Komisji Rewizyjnej
Obserwatorium
Projekty Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Heweliusz
Festyn Rodzinny "Sięgając gwiazd"
Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Heweliusz
Misja Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Heweliusz