DOKUMENTACJA
ROK SZKOLNY 2018/2019
ROK SZKOLNY 2017/2018
Procedury
Rok szkolny 2016/2017
Rozkład jazdy autobusów "Albatros" - ważny od 1.09.2016r.
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017
Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej
Kalendarz imprez dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017
Terminarz konkursów na rok szkolny 2016/2017.
Terminy zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017


Rok szkolny 2015/2016
Terminy zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016.
Terminarz pracy szkoły w roku szkolny 2015/2016
Kalendarz imprez dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016
Terminarz konkursów na rok szkolny 2015/2016.
Terminy zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2015/2016
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW " ALBATROS" - ważny od dnia 1.09.2015r. 2015/2016

Program rozwoju gimnazjum na rok 2014/2015
Terminy zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015.
Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2014/2015.
Program wychowawczy na rok szkolny 2014/2015.
Szkolny Program Profilaktyki na rok 2014/2015.
Terminarz pracy szkoły w roku szkolny 2014/2015
Terminy wywiadówek dla rodziców w roku szkolny 2014/2015
Kalendarz imprez dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015
Terminarz konkursów na rok szkolny 2014/2015.
Wykaz podręcznikówna na rok szkolny 2014/2015.


Program rozwoju gimnazjum na rok szkolny 2013/2014
Terminarz pracy szkoły w roku szkolny 2013/2014
Kalendarz imprez na rok szkolny 2013/2014.
Terminarz konkursów na rok szkolny 2013/2014.
Wykaz podręcznikówna na rok szkolny 2013/2014.
Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2013/2014.
Klasa sportowa - dokumenty
Deklaracja przystąpienia do dodatkowego postępowania klasyfikacyjnego (test sprawności fizycznej
Oświadczenie rodziców
Podanie do klasy sportowej
Regulamin rekrutacji do klasy sportowej
Regulamin klasy sportowej
Test sprawnościowy do klasy sportowej dla chłopców
Test sprawnościowy do klasy sportowej dla dziewcząt
Regulaminy
Regulamin uczniowski
Regulamin przyznawania stypendium
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin Dyskotek Szkolnych
Regulamin Wycieczek Szkolnych-nowy
Procedury
Procedury przeprowadzenia badań diagnostycznych ucznia
Zasady BHP dla uczniów
Programy
Program rozwoju gimnazjum na rok 2012/2013
Szkolny Program Profilaktyki
Program wychowawczy szkoły
Program - BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Inne dokumenty
Misja szkoły
Wizja szkoły
Model absolwenta