ADMINISTRACJA
Danuta Rychert - główna księgowa
Małgorzata Formela - kadrowa
Anita Peta - sekretarz szkoły
Krystyna Weber - kierownik gospodarczy.