27 września br. odbyło się pasowanie na uczniów klas pierwszych. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród samych uczniów, jak i rodziców i nauczycieli. Na ceremonię przybyli goście: Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie - pan Witold Szmidtke, Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Joanna Mielewczyk - Pytka, rodzice, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciele klas 8 i 3 gimnazjalnych.
Po wprowadzeniu sztandaru nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie pani dyrektor Mirosława Żołna powitała wszystkich zebranych.
Uczniowie trzech klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. W dalszej części odbył się sprawdzian na pierwszoklasistę, w którym dzieci odpowiadały na przedstawione im zagadki związane szkołą. Egzamin zdali śpiewająco, wszyscy bez wyjątku.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez najmłodszych ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Mirosława Żołna. Każde dziecko kolejno odcisnęło palec na klasowym herbie. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Heweliusza w Żukowie.
Po odśpiewaniu hymnu szkoły uczennica 3I odczytała wiersz o patronie Naszej szkoły. Po czym nastąpiło wyprowadzenie sztandaru.
Na zakończenie pani Joanna Mielewczyk - Pytka na ręce nauczycielek klas pierwszych - Zuzanny Bemowskiej, Wiolety Krause i Moniki Rychert, wręczyła upominki od Rady Rodziców. Dzieci otrzymały także pamiątkowe książki i rożki ze słodkościami. Tym samym dobiegła końca ceremonia w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Po niej wszyscy udali się na spacer szklakiem Heweliusza. Kiedy emocje częściowo opadły a dzieci po spacerze nabrały apetytu, czekała na Nie ostatnia... słodka niespodzianka.
Dzieci i rodzice wraz z nauczycielkami klas pierwszych pragną serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w uświetnienie uroczystości pasowania na ucznia.
W. Krause
img_4193_small.jpg img_4210_small.jpg img_4214_small.jpg img_4216_small.jpg img_4224_small.jpg img_4226_small.jpg img_4229_small.jpg
img_4235_small.jpg img_4238_small.jpg img_4240_small.jpg img_4251_small.jpg img_4256_small.jpg img_4258_small.jpg img_4264_small.jpg
img_4265_small.jpg img_4276_small.jpg img_4322_small.jpg img_4330_small.jpg img_4332_small.jpg img_4336_small.jpg img_4351_small.jpg
img_4356_small.jpg img_4359_small.jpg img_4367_small.jpg img_4370_small.jpg img_4372_small.jpg img_4379_small.jpg img_4382_small.jpg
img_4387_small.jpg img_4396_small.jpg img_4400_small.jpg img_4412_small.jpg img_4415_small.jpg img_4441_small.jpg

Strona główna